LinkedIn strategi: Byg din LinkedIn-indsats på et solidt fundament

 

Mange virksomheder famler lidt i blinde på LinkedIn. De mangler en velovervejet strategi!

LinkedIn strategiUanset om dit mål på LinkedIn er at samle nye kundeemner eller tiltrække fremtidens talenter, så har du brug for en strategi.

Vi hjælper dig med at udvikle din LinkedIn-strategi. Vi kender mulighederne og faldgruberne og sammen udvikler vi en strategi, der får din virksomhed sikkert i mål.

 

Vi tilbyder en række forskellige ydelser til strategifasen af jeres forløb:

Strategiworkshop – Vi faciliterer en strategiproces, så I får gjort jer de rigtige overvejelser og træffer velovervejede beslutninger.

Kick-off møde – Hvis I selv har lavet et godt stykke strategiarbejde, men skal bruge sparring til at få den søsat på den bedst mulige måde.

Dataindsamling og analyse – Vi indsamler data fra jeres medarbejdere, og hjælper jer med at forstå, hvor I står på LinkedIn i dag. Det er et godt udgangspunkt for en god strategiproces.

 

Eksempler på udbytte af at arbejde med LinkedIn

  • Salgsafdelingen skaber mere nysalg til kundeemner fundet på LinkedIn
  • Salgsafdelingen styrker deres relationer og skaber dermed ambassadører og øget loyalitet
  • Marketing styrker virksomhedens brand og opnår synlighed overfor målgruppen
  • HR får let og billig adgang til en enorm rekrutteringsplatform
  • HR styrker virksomhedens “Employer Brand” og tiltrækker flere talenter

 

Jeres udbytte af en LinkedIn strategi

  • I kan træffe velinformerede beslutninger
  • I undgår at spilde penge på forkerte investeringer
  • I undgår at blive overhalet af konkurrenter som arbejder smartere
  • Jeres indsats bliver tilrettelagt på baggrund af data
  • I får dokumentation af effekten af jeres indsats på LinkedIn

 

Målgruppe

Strategiarbejdet laves typisk sammen med virksomhedsledelsen eller ledelsen i en afdeling – fx Salg, Marketing eller HR. Derudover deltager de medarbejdere, som skal drive indsatsen.

 

Strategiworkshop

Strategiworkshoppen hjælper jer med at afdække, hvilke muligheder der er for netop jeres virksomhed ved en tilstedeværelse på LinkedIn, hvad det kræver, og hvordan I kommer i gang.

I vil blive præsenteret for en række eksempler på danske virksomheder, som har valgt at lave små, middel og store investeringer i deres LinkedIn tilstedeværelse.

Med udgangspunkt i diskussion om disse eksempler, tager vi en dialog om jeres muligheder for større eller mindre satsninger, og hvilken indsats (og ressourcer) I skal lægge for at opnå det ønskede udbytte.

Efter workshoppen har I en plan for hvilke aktiviteter, I ønsker at sætte i gang, og hvordan I kommer videre.

 

Kick-off møde

Kick-off mødet er en del af næsten alle LinkedIn-forløb. Det er her, vi får styr på alt det praktiske, som ikke er afdækket i salgsprocessen, og det er her vi forventningsafstemmer og aftaler detaljerne.

Det kan fx være noget, I ønsker, vi lægger særligt vægt på i undervisningen, eller nogle specifikke krav I har til Lederrapporten.

Det er også her I evt. får sparring på jeres eksisterende LinkedIn-strategi.

 

Dataindsamling og analyse

Afhængigt af dine mål kan det giver rigtig god mening at samle data sammen for at vurdere hvilken indsats, der vil fungerer bedst for jer og for at dokumentere effekten af indsatsen.

Vi kan eksempelvis hjælpe jer med at opsætte et dashboard, der overvåger nøgletal omkring jeres LinkedIn virksomhedsside, eller vi kan samle data omkring hvordan jeres medarbejdere bruger LinkedIn i dag og dermed tilpasse vores forløb og måle deres fremskridt.

Sådan får du maksimalt udbytte

Strategiarbejdet er første step, men herefter kommer der typisk noget arbejde med at etablere virksomhedens identitet på LinkedIn og involvere relevante medarbejdere.

Derudover bør I overveje mulighederne for at sikre forankring (dvs. at medarbejderne bliver ved med at skabe resultater efter forløbet er slut), samt hvordan I vil evaluere jeres indsats.

Herunder ser du de 5 faser, som de fleste virksomheder skal igennem for at få succes på LinkedIn. I hver fase tilbyder vi en række ydelser, der kan hjælpe jer hele vejen fra strategi til resultat.

Klik på en af faserne for at se, hvad vi tilbyder i de enkelte faser af forløbet.

 

 

Sådan kommer vi i gang

Første skridt er, at du tager kontakt til os.

Så får vi snak om, hvordan vi tilrettelægger et forløb, der matcher netop dine mål:

Du kan også ringe på tlf. 60 70 00 50

Kan vi hjælpe med noget?

Ring på 60 70 00 50

eller send en mail til kontakt@viummedia.dk

 

Vi sidder klar til at hjælpe dig videre!